سال آغاز انتشار: 2010(1398)
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

وضعیت انتشار:  الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: انگلیسی
حوزه تخصصی: زبان شناسی
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
روش مأخذنویسی: 
هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله

حداکثر زمان لازم جهت ارزیابی اولیه مقاله : 10 روز

حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 45 روز

دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.

ایمیل نشریه:ijih.sbu@gmail.com
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.»

خواهشمند است تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی پیش از ارسال مقاله‌های خود، ضمن مطالعۀ دقیق بخش راهنمای نویسندگان، حتماً مستندات مربوط به اصالت و منشاء تحقیق (که در همان بخش راهنمای نویسندگان در آن مورد توضیح داده شده است.) را در قسمت فایل های اضافی به همراه توضیحات مربوطه، بارگذاری کنند.

صاحب امتیاز:
دکتر ابولقاسم اسماعیل پور

مدیر مسئول:
ابوالقاسم اسماعیل پور


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2588-6344

شاپا الکترونیکی: 4689-2588